توضیحات

🌺 #روغن_حنظل

✅ درمان درد دندان

✅ درمان پوسیدگی دندان

✅ درمان باد دندان

✅ جایگزین عصب کشی

✅ درمان انگل و کرمچه و …