توضیحات

✅ درمان کم خونی

✅ تقویت قوای جنسی

✅ تقویت اعصاب

✅ تقویت اعضای رئیسه بدن

✅ درمان درد های مفصلی

✅ افزایش وزن

✅ درمان زخم روده

✅ جلوگیری از ریزش مو