توضیحات

🌺 #گلاب_اعلا

✅ تقویت کننده معده

✅ تقویت کننده کبد

✅ تقویت کننده لثه

✅ محرک سلول های پوست برای بازسازی دوباره خو

✅ تقویت کننده قلب

✅ تقویت کننده اعصاب

✅ تقویت کننده قوای عمومی بدن

✅ برطرف کننده سوزش مجاری ادراری مرتبط با گرمی