توضیحات

🌺 #عرق رازیانه

✅ رفع عوارض منوپوز(یائسگی)

✅ درمان اختلالات هورمونی

✅ درمان کیست تخمدان

✅ درمان تنگی نفس

✅ درد گلو و حنجره

✅ درمان سرفه و سیاه سرفه

✅ درمان بواسیر

✅ نقرس