توضیحات

🌺 #روغن_کندش

✅ تقویت موها

✅ افزایش رشد موها

✅ پر پشت کردن موها

✅ جلوگیری از ریزش مو

✅ جلوگیری از موخوره

✅ پر پشت کردن و افزایش ضخامت ابرو

✅ تیره کردن موها

✅ رویش ریش و سبیل اقایان

✅ بهبود شرایط پوست سر